Před uzavřením cestovní smlouvy se seznamte s informacemi k zájezdu CK PANORAMA TOURS s.r.o. (podle vyhlášky č.122/2018 Sb.). Informace jsou ke stažení na www.panorama-tours.cz nebo na vyžádání zašleme mailem.

Uzavřít smlouvu o zájezdu můžete buď písemnou formou vyplněním přihlašovacího formuláře ZDE nebo ústní formou telefonicky. Vyplněnou a podepsanou smlouvu zašlete naskenovanou mailem nebo poštou na adresu PANORAMA TOURS, Luční 458, 696 62 Strážnice.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem cestovní kanceláří PANORAMA TOURS s.r.o. vzniká zasláním potvrzené smlouvy o zájezdu cestovní kanceláří zákazníkovi.